พบกับ Popkingdom รูปแบบใหม่เร็วqนี้ครับ
ช่องทางการติดต่อ Page Facebook : POP Kingdom Toys store - Funko POP & Figure Model